Barbershop Hellevoetsluis

Huisregels


DE HUISREGELS zijn vooral bedoeld om een helder beeld te geven en ieder misverstand op voorhand weg te nemen over de bedrijfsvoering binnen de door de overheid gestelde voorwaarden. Regels worden streng gehandhaafd om voor iedere gast een prettig verblijf te kunnen garanderen.

 • Toegang uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder, dus ook geen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Legitimatie is voor iedereen verplicht; op ons verzoek moet door iedere bezoeker een geldig legitimatiebewijs kunnen worden getoond (Per 1.1.2005 is elke burger van 14 jaar en ouder wettelijk verplicht een geldig legitimatiebewijs op zak te hebben.).
 • Alleen de volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: paspoort, identiteitskaart & rijbewijs.
  Dus: niet verlopen, geen kopie, geen 65+ kaart, geen OV jaarkaart.
 • Bij het aantreffen van valse legitimatie bellen wij de politie: u bent nooit meer in de Barbershop welkom.
 • Bij het tonen van uw legitimatie willen wij uw gezicht graag goed zien (dus geen helm, cap, zonnebril etc).
 • Bezit, gebruik van en handel in hard drugs en alcohol is ten strengste verboden: wij bellen onmiddellijk de politie als wij dit constateren of vermoeden, u bent nooit meer welkom.
 • De wet staat toe maximaal 5 gram per dag te kopen. U mag nooit meer dan 5 gram bij u dragen als u in de Barbershop bent. Wij tolereren geen doorverkoop, niet ín de shop en niet in de omgeving van de shop.
  U bent bij constatering nooit meer welkom.
 • De Tabakswet van 1.7.2008 verbiedt het roken van tabak in de verkoopruimte van de coffeeshop.
  Blowen mag dus alleen in de daarvoor bestemde rookruimte.
 • Doorverkoop aan minderjarigen wordt niet getolereerd. U bent bij constatering nooit meer welkom.
 • Bezit van wapens, in welke vorm dan ook, is verboden.
 • Agressie wordt nooit getolereerd.
 • Discriminatie wordt nooit getolereerd.
 • Het is niet toegestaan langer dan 2,5 uur in de shop te verblijven.
  De beheerder van dienst kan die periode zo nodig verkorten naar zijn of haar inzicht.
 • Wij hebben het recht klanten te allen tijde de toegang tot pand, terras en terrein te ontzeggen.
 • Consumpties worden direct afgerekend; een consumptie is verplicht; eigen consumpties zijn niet toegestaan.
 • Gebruik van een mobiele telefoon is verboden.
 • Honden mogen niet naar binnen.
 • Foutparkeerders van auto’s, motoren, brommers, scooters en fietsen worden niet bediend.
 • Wij stellen ons nimmer aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
 • Op verstoring en overlast in shop en het omliggende terrein, zoals veroorzaken van lawaai en rommel, zal door ons ten strengste en aldoor met meerdere middelen 7 x 24 uur worden gecontroleerd. Bij constatering volgt aangifte.


© 2022 Barbershop Hellevoetsluis